Datová schránka
3inmph4

Školní jídelna informace

Rodiče žáků 1. a 2. třídy, kteří chtějí odebírat jídlo do jídlonosičů od 8.3.2021, musí své děti nahlásit vedoucí ŠJ.