Plavání

Ve školním roce 2019/2020 bude zahájen plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd ve čtvrtek 6.2.2020.

Plavecký výcvik se uskuteční v chebském bazénu.

Dokončení plaveckého výcviku 2. a 3.třídy za školní rok 2019/2020 bude v následujícím školním roce.