Datová schránka
3inmph4

Současnost

Od 1.1.2003 získává škola právní subjektivitu. Je financována dvojím způsobe financování:
MŠMT prostřednictvím Karlovarského kraje poskytuje finance na mzdy zaměstnanců a učební pomůcky a
zřizovatel školy – město Luby hradí provozní náklady školy.
Od března 2004 provozuje školní jídelna hostinskou doplňkovou činnost – stravování veřejnosti, hlavně seniorů. automatická plynová kotelna v horní škole a ve sportovní hale.
Školní rok 2005/06 začínal slavnostním otevřením nově vybudovaného sportovního areálu s umělým povrchem za školou za účasti veřejnosti.

V říjnu 2006 pomohli žáci 7. a 8. ročníku německému Spolku péče o krajinu z Riedelhofu založit v Lubech jabloňový sad.
O prázdninách byla dokončena rekonstrukce kuchyně školní jídelny (včetně odvodnění budovy) a proběhly menší opravy na obou školních budovách.

Oprava fasády školy probíhala v letech 2012 – 2015. Žáci I. stupně navštěvují horní budovu školy. V dolní škole je pouze učebna pracovní výchovy – dílny a školní jídelna.

V roce 2019 proběhla rekonstrukce učebny chemie.
Škola spolupracuje s MěDDM, s gymnáziem Cheb a gymnáziem Markneukirchen a tělovýchovnou jednotou.

V roce 2020 probíhá velká rekonstrukce haly – okna, zateplení, střecha.