Datová schránka
3inmph4

Pokyny k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:

Umělecké střední školy s talentovou zkouškou do 30.11.2022

Střední školy do 1.3.2023

Termíny konání zkoušek

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:
13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání, 17. dubna 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
14. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání,  18. dubna 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:
1. termín 10. května 2023
2. termín 11. května 2023