Nabídka zaměstnání

Škola přijme:

učitele Aj

pedagogického pracovníka – druhý pedagog do 6.třídy pro žáky s SVP

Požadované vzdělání:

VŠ pedagogického směru nebo SŠ a doplnění VŠ vzdělání pedagog. směru