Datová schránka
3inmph4

Notebooky

Škola dostala od MŠMT finance na zakoupení technického a softwarového vybavení, aby byla schopna vést distanční výuku.

Velikost dotace byla dle vykázaného přepočteného počtu pedagogů na celý úvazek k 30.9.2019. Notebooky, které škola zakoupila, jsou určené pro pedagogy. Starší notebooky, které pedagogové doteď využívali především na práce spojené s projekty školy, jsou nyní přeinstalovávány do továrního nastavení, aby mohly být zapůjčeny žákům. Jejich počet je omezen. Kritéria zápůjčky jsou následující:

1. Starší žáci, kteří si s notebooky lépe poradí, aktivně pracují, komunikují s vyučujícími, zapojují se do výuky a nemají doma přístup k PC.

2. Žáci, kteří nemají přístup k PC přesto aktivně pracují a plní pokyny vyučujících mají přednost před těmi, kteří úkoly neplní a nekomunikují.

Žáky, kterým bude notebook zapůjčen vyberou třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy.

Notebook si ve škole vyzvedne zákonný zástupce osobně po vyzvání , podepíše zápůjční smlouvu a bude muset zabezpečit internetové připojení na vlastní náklady.

Mgr. J. Vrbová