MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA vydal mimořádné opatření, ve kterém zakázal osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních s účinností od středy 11.3.2020.

Výuka ve škole je do odvolání zrušena. Školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Plavecký výcvik 2.a 3.třídy je přerušen.

Domácí práce pro žáky jsou zasílány e-mailovou poštou, případně jinou formou po dohodě třídních učitelů se zákonnými zástupci či žáky.

Žádosti o ošetřovné pro zákonné zástupce při péči o dítě do 10let z důvodu uzavření školy bude škola potvrzovat po telefonické domluvě.

T: 777 596 639

Mgr. J. Vrbová