Datová schránka
3inmph4

2. 11. 2022

Doučování

Žáci ohrožení školním neúspěchem:

  • s velkým podílem absencí
  • se zhoršeným prospěchem
  • kteří opakují ročník
  • s SVP
  • s odlišným mateřským jazykem
  • z nízkopříjmových rodin
  • kteří mají o doučování zájem

mohou opět navštěvovat v tomto školním roce hodiny doučování, které vedou pedagogové a asistenti pedagoga. Ohrožení žáci byli pedagogy vytipováni a doučování jim bylo nabídnuto. Zákonní zástupci mohou konzultovat s pedagogy vhodnost zařazení do skupin doučování a své děti na doučování posílat.

Mgr. J. Vrbová

21. 9. 2022

Vážení rodiče,

škola přechází z administračního systému programu Bakaláři na program EduPage. Prosím o Vaši trpělivost. Bakaláři v tuto chvíli nefungují. S novým systémem EduPage Vás seznámí pedagogové na třídních schůzkách dne 23.11.2022, kde Vám také předají nová hesla.

Mgr. J. Vrbová

22. 4. 2021

Zápis do 1. třídy na školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat 17.4.2023 od 14.00 do 17.00 v budově školy – levý vstup.

Bližší informace budou sděleny prostřednictvím MŠ.

Mgr. Jana Vrbová

26. 9. 2019

Jak to u nás vypadá

Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem.

26. 9. 2019 Číst dál