Datová schránka
3inmph4

O škole

Ve vývoji každého města docházelo postupem času ke zřizování obecních, hudebních a odborných škol, někde následovaly i školky a jesle.

V říjnu 1878 zde byla otevřena budova obecní školy (dnes tzv. dolní škola v ulici Revoluční).

203 ŽÁKŮ
10 TŘÍD
16 PEDAGOGŮ
1902 ZALOŽENO

Z aktuálního dění

Zápis do 1. třídy na školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se bude konat 17.4.2023 od 14.00 do 17.00 v budově školy – levý vstup.

Bližší informace budou sděleny prostřednictvím MŠ.

Mgr. Jana Vrbová

Doučování

Žáci ohrožení školním neúspěchem:

  • s velkým podílem absencí
  • se zhoršeným prospěchem
  • kteří opakují ročník
  • s SVP
  • s odlišným mateřským jazykem
  • z nízkopříjmových rodin
  • kteří mají o doučování zájem

mohou opět navštěvovat v tomto školním roce hodiny doučování, které vedou pedagogové a asistenti pedagoga. Ohrožení žáci byli pedagogy vytipováni a doučování jim bylo nabídnuto. Zákonní zástupci mohou konzultovat s pedagogy vhodnost zařazení do skupin doučování a své děti na doučování posílat.

Mgr. J. Vrbová

Vážení rodiče,

škola přechází z administračního systému programu Bakaláři na program EduPage. Prosím o Vaši trpělivost. Bakaláři v tuto chvíli nefungují. S novým systémem EduPage Vás seznámí pedagogové na třídních schůzkách dne 23.11.2022, kde Vám také předají nová hesla.

Mgr. J. Vrbová

Jak to u nás vypadá

Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem.

26. 9. 2019 Číst dál