Datová schránka
3inmph4
Slider

O škole

Ve vývoji každého města docházelo postupem času ke zřizování obecních, hudebních a odborných škol, někde následovaly i školky a jesle.

V říjnu 1878 zde byla otevřena budova obecní školy (dnes tzv. dolní škola v ulici Revoluční).

195 ŽÁKŮ
10 TŘÍD
15 PEDAGOGŮ
1902 ZALOŽENO

Z aktuálního dění

Výpis vysvědčení

Výpis vysvědčení bude předán žákům 1. a 2. tříd, které mají distanční výuku dne 28.1.2021 ve škole 4. vyučovací hodinu.

Žáci ostatních tříd 3.,4.,5.A,5.B, 6.,7.,8. a 9. obdrží výpis vysvědčení až bude povolena prezenční výuka i pro tyto třídy. Žáci těchto tříd obdrží od svých třídních učitelů elektronicky zprávu o jejich přístupu k distanční výuce doplněnou o známky z pololetního vysvědčení. Zákonní zástupci si pololetní hodnocení mohou též prohlédnout v Bakalářích.

Mgr. J. Vrbová

Výuka od pondělí 25.1.2021 do schválení změny vládou

Od pondělí 25.1.2021 bude i nadále beze změny prezenční výuka ve škole pouze pro 1. a 2. třídu.

3. – 9.tř. – distanční výuka dle rozvrhu zveřejněného na Teams k datu 1.1.2021

28. 12. 2020 Číst dál

Školní jídelna

Žáci, kteří mají prezenční výuku, budou moci navštěvovat školní jídelnu.

Žáci, kteří mají distanční výuku mohou odebírat obědy do jídlonosičů, ale ne obědvat ve ŠJ.

Cizí strávníci mohou odebírat obědy pouze do jídlonosičů.

26. 11. 2020 Číst dál

Jak to u nás vypadá

Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem.

26. 9. 2019 Číst dál