Datová schránka
3inmph4
Slider

O škole

Ve vývoji každého města docházelo postupem času ke zřizování obecních, hudebních a odborných škol, někde následovaly i školky a jesle.

V říjnu 1878 zde byla otevřena budova obecní školy (dnes tzv. dolní škola v ulici Revoluční).

195 ŽÁKŮ
10 TŘÍD
15 PEDAGOGŮ
1902 ZALOŽENO

Z aktuálního dění

Výuka od 12.4.2021

Výuka bude probíhat prezenčně pouze na 1. stupni ob týden:

Třídy: 2. 3. a 5.B začnou prezenčně 12. 4. 2021 (lichý týden)

Třídy 1. 4. a 5.A začnou prezenčně 19. 4. 2021 (sudý týden)

Vyučovat se bude podle původního rozvrhu, s malými obměnami.

Z důvodu minimalizace kontaktů žáků bude začátek vyučování:

v 8.00 pro žáky 1.,2.,3., a 4. třídy

v 8.15 pro žáky 5.A a 5.B

Konec vyučování:

– v 11.40 pro žáky 1. a 2. třídy. Poté vyzvednou pí. vychovatelky z družiny a odvedou na oběd do ŠJ.

– ve 12.00 pro žáky 3. a 4. třídy. Po té vyučující odvedou žáky do ŠJ.

ve 12.30 pro žáky 5.A a 5.B. Po té vyučující odvedou žáky do ŠJ.

HV bude probíhat bez zpěvu a výuka TV venku (s přihlédnutím k počasí).

Žáci 2. stupně pokračují i nadále v distanční výuce beze změn.

Přijímací zkoušky na SŠ (s maturitou)

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a literatury (70 minut) a z MA (85 minut) se pro:

  • čtyřleté obory s maturitní zkouškou bude konat:
  1. řádný termín 3. 5. 2021
  2. řádný termín 4. 5. 2021
  • nižší stupně víceletého gymnázia bude konat:
  1. řádný termín 5. 5. 2021
  2. řádný termín 6. 5. 2021

1. náhradní termín: 2. 6. 2021 – oba obory

2. náhradní termín 3. 6. 2021 – oba obory

Sledujte www stránky vybrané školy.

Mgr. J. Vrbová

Zápis žáků do 1. třídy

pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti po odkladu se nebude konat prezenční formou, pouze v listinné podobě dle doporučení MŠMT.

Mgr. J. Vrbová

Školní jídelna informace

Rodiče žáků 1. a 2. třídy, kteří chtějí odebírat jídlo do jídlonosičů od 8.3.2021, musí své děti nahlásit vedoucí ŠJ.

Školní jídelna

Žáci, kteří mají prezenční výuku, budou moci navštěvovat školní jídelnu.

Žáci, kteří mají distanční výuku mohou odebírat obědy do jídlonosičů, ale ne obědvat ve ŠJ.

Cizí strávníci mohou odebírat obědy pouze do jídlonosičů.

26. 11. 2020 Číst dál

Jak to u nás vypadá

Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem.

26. 9. 2019 Číst dál