Třídní schůzky rodičů

Třídní schůzky rodičů se budou konat 20.11.2019
16.00 2.-5.třída
16.30 schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škola a výchovným poradcem
17.00 6.-9.třída
Změna termínu je z důvodu konání akce Vánoční dílny v MKS Luby.