Současnost

Současnost:

Od 1.1.2003 získává škola právní subjektivitu - stává se samostatnou příspěvkovou organizací s dvojím způsobem financování. Částečně MŠMT prostřednictvím Karlovarského kraje (mzdy zaměstnanců a učební pomůcky) a částečně zřizovatelem školy – městem Luby (provozní náklady školy). Školní rok 2003/04 projevuje se postupný úbytek populace. Žáci ubývají, ale přibývají vyučovací hodiny. V únoru je obnoven lyžařský výcvikový kurz na Bublavě. Od března 2004 provozuje školní jídelna hostinskou doplňkovou činnost – stravování veřejnosti, hlavně seniorů. O prázdninách byla vybudována automatická plynová kotelna v horní škole a ve sportovní hale. Proběhla úprava interiéru chodeb a šaten ve sportovní hale. Byla vybudována nová učebna vaření a školní dílna pro výuku pracovních činností. 2004/05 na škole vzniká Centrum sportu. Mezi zúčastněnými ZŠ a gymnázii Karlovarského kraje (asi 80) se škola umístila na 2. místě ve sportovních a na 24. místě ve vědomostních soutěžích. Největším úspěchem bylo, že starší žákyně se staly vicemistryněmi republiky v házené. Bylo rozšířeno internetové připojení v horní škole a zajištěn bezdrátový přenos do dolní školy. O prázdninách proběhla první fáze rekonstrukce kuchyně školní jídelny. Školní rok 2005/06 začíná slavnostním otevřením nově vybudovaného sportovního areálu s umělým povrchem za školou za účasti veřejnosti. Školu navštěvovalo 223 žáků. Všichni pedagogové začínají pracovat na tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu.

V prosinci 2005 byla městem Luby zřízena šestičlenná Školská rada. V rámci zeměpisných praktik zmapovali žáci s p. učitelem Milfaitem celý tok lubského potoka a objevili jeho druhý pramen. Velkým úspěchem se stal postup družstva starších žáků do republikového finále v atletickém čtyřboji, kde skončili na 6. místě. V soutěžích škol Karlovarského kraje jsme udrželi 2. místo ve sportovních a 24. místo ve vědomostních soutěžích. Celkově se škola umístila na 7. místě v kraji. Navazujeme na přerušenou tradici spolupráce s partnerskými školami – gymnáziem v Markneukirchenu a Grundschule v Erlbachu. Zatím na poli sportovním.V horní škole byla vyměněna všechna okna za plastová.

2006/07 počet žáků klesl na 206, v každém ročníku už je jen po jedné třídě. Dokončujeme nový školní vzdělávací program. Největšího úspěchu dosáhli starší žáci a žákyně – zúčastnili se republikového finále ve stolním tenisu a v házené. 4 žáci reprezentovali Karlovarský kraj na letní olympiádě dětí a mládeže. Škola obhájila v soutěžích celkové 7. místo v kraji (ve sportovních soutěžích 3., ve vědomostních 21. místo). V říjnu 2006 pomohli žáci 7. a 8. ročníku německému Spolku péče o krajinu z Riedelhofu založit v Lubech jabloňový sad. Pořídili jsme další učebnu informatiky na I. stupni (dolní škola). 2007/2008 školu navštěvovalo 212 žáků. V 1. a 6. ročníku se začalo vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu s názvem „Škola pro každého“. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili památník obětí fašismu v Terezíně. V dubnu jsme uskutečnili sportovní den s partnerskou školou z Erlbachu (Sasko) v našem sportovním areálu (atletický trojboj, kopaná). Škola tentokrát dosáhla na 8. místo ve sportovních a 22. místo ve vědomostních soutěžích v kraji. O prázdninách byla dokončena rekonstrukce kuchyně školní jídelny (včetně odvodnění budovy) a proběhly menší opravy na obou školních budovách.