Projekty

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi" reg. Č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Počátek realizace: 2018

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby …
více informací zde >>

Projekt "Společné vzdělávání"

Počátek realizace: 2017

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného …
více informací zde >>

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ1.07/1.1.00/56.1245

Počátek realizace: 2015

Díky schválení projektu 20.7.2015 Základní škola v Lubech získala částku 644 448,- Kč na tři šablony.
více informací zde >>

Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.

Počátek realizace: 2014

V rámci tohoto projektu jsme se jako partnerská škola Gymnázia Cheb zapojili do řady aktivit. Naši žáci absolvovali v prosinci 2014 a únoru 2015 na Gymnáziu Cheb tzv. Přírodovědné dny …
více informací zde >>

Partnerské školy potřebují prostory k setkávání

Počátek realizace: 2013

V rámci Evropské územní spolupráce Cíl 3 se naše škola společně s gymnáziem v Markneukirchenu zapojila do projektu „PARTNERSKÉ ŠKOLY POTŘEBUJÍ PROSTORY K SETKÁVÁNÍ“.
více informací zde >>

Kurz pro získání základů vzdělání

Počátek realizace: 2011

Na konci uplynulého školního roku oslovilo Základní školu v Lubech o.s. RYTMUS s dotazem, zda by se zařízení nechtělo zapojit do vzdělávání osob se zdravotním postižením.
více informací zde >>

Peníze do škol

Počátek realizace: 2010

Škola získala finanční dotaci přes 1 milion, která půjde z největší míry do modernizace počítačové sítě a na didaktickou techniku. …
více informací zde >>

Projekt "Škola plná zdraví"

Počátek realizace: 2011

Dětská obezita je celosvětovým problémem. Obézních dětí nebo dětí s nadváhou přibývá a tento negativní trend se výrazně projevuje i v České republice. Výskyt obezity v dětském věku je dramatický a stále roste. …
více informací zde >>

Technologie a komunikace – nástroje implementace školních vzdělávacích programů

Počátek realizace: 2008

Na začátku roku 2008 se začal rodit vzdělávací projekt pro tři školy z našeho regionu – Základní školu Skalná, Základní školu Plesná a Základní školu Luby. Pro malé školy je obvykle těžším úkolem udržovat materiální vybavenost i kvalifikovaný sbor. …
více informací zde >>