GDPR

Funkci pověřence na ochranu osobních údajů vykonává
Mgr. Marek Komárek

E-mailová adresa: marek.komarek@sms-sluzby.cz
Mobilní telefon: 725 983 171