Příjemné prožití....
Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat
21.4. 2020.

16.00 2.-5.tř.
17.00 6.-9.tř.

previous arrow
next arrow
Slider

O škole

Ve vývoji každého města docházelo postupem času ke zřizování obecních, hudebních a odborných škol, někde následovaly i školky a jesle.

V říjnu 1878 zde byla otevřena budova obecní školy (dnes tzv. dolní škola v ulici Revoluční).

195 ŽÁKŮ
10 TŘÍD
14 PEDAGOGŮ
1902 ZALOŽENO

Z aktuálního dění

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA vydal mimořádné opatření, ve kterém zakázal osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních s účinností od středy 11.3.2020.

Výuka ve škole je do odvolání zrušena. Školní jídelna nevaří. Plavecký výcvik 2.a 3.třídy je přerušen.

Domácí práce pro žáky jsou zasílány e-mailovou poštou, případně jinou formou po dohodě třídních učitelů se zákonnými zástupci či žáky.

Žádosti o ošetřovné pro zákonné zástupce při péči o dítě do 10let z důvodu uzavření školy bude škola potvrzovat:

v úterý 17.3.2020 od 9.00 do 11.00

ve středu 18.3.2020 od 9.00 do 11.00

Mgr. J. Vrbová

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva se zápis pro školní rok 2020/2021 bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole – opatření MŠMT.

Základní škola Luby oznamuje:

dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

se od 1.4 do 30.4.2020

                                                  uskuteční

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. 1. 2020 Číst dál

Jak to u nás vypadá

Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem.

26. 9. 2019 Číst dál

Plavání

Ve školním roce 2019/2020 bude zahájen plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd ve čtvrtek 6.2.2020.

17. 9. 2019 Číst dál